REGULAMIN SKLEP.ONLINE

Organizator
Organizatorem serwisu „Sklep.Online” jest firma Centrum Certyfikacji Produktów i Usług Dorota Suchy z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63, posiadająca numer NIP 627-185-47-63, posiadająca numer REGON 361574661, zwana dalej Organizatorem.
Cel serwisu Sklep.Online
Celem serwisu Sklep.Online jest skupienie w jednym miejscu wszystkie sklepy online dostępne na rynku oraz przedstawienie wyników głosowania konsumentów na Najlepsze Sklepy Internetowe.
Opłaty w serwisie Sklep.Online
 1. wpis do 1 podkategorii jest bezpłatny
 2. 10 zł. netto rocznie – wpis do 2 podkategorii
 3. 50 zł. netto rocznie – wpis do max. 7 podkategorii
 4. 70 zł. netto rocznie – wpis do max. 10 podkategorii
 5. Dodatkowa opłata za Firmy Promowane znajdujące się przed lista firm w danej podkategorii: 100 zł. netto rocznie za 3 podkategorie.
Wpis do Sklep.Onine 1.Aby sklep został dodany do serwisu Sklep.Online należy wypełnić i wysłać Formularz zgłaszający. Każdy sklep otrzymuje:
 • wpis w wybranej przez siebie kategorii (zweryfikowanej przez Organizatora) automatycznie bierze udział w głosowaniu konsumentów o Godło „Nagroda Konsumenta” w kategorii przypisanej przez Organizatora.
 • przekserowanie do własnego sklepu
 • baner z opisem asortymentu sklepu 2. Sklepy internetowe, które otrzymały w głosowaniu „Nagroda Konsumenta” największą ilość głosów zostają wpisane zakładce „Sklepy wyróżnione przez konsumentów” 3. Sklepy, które otrzymają największą ilość głosów otrzymają prawo do wykupienia licencji Godła „Nagroda Konsumenta”. 4. Koszt banerów – ustalany jest indywidualnie po otrzymaniu zgłoszenia na adres: biuro@nagrodakonsumenta.pl
Czas, przebieg i zasady głosowania na Najlepsze Sklepy Internetowe
 1. Na najlepszy sklep internetowy w swojej kategorii można zagłosować  w serwisie Nagrodakonsumenta.pl w zakładce “Strefa Głosowania” lub www.RankigSklepowInetrentoweych.pl, www.NajlepszeSkelpyInternetowe.pl.
 2. Głosowania są cykliczne i podzielone na grupy tematyczne, a terminy głosowania są podane na kartach głosowań.
 3. Jedna osoba może zagłosować jeden raz w każdej grupie tematycznej.
 4. O ilości przyznanego Godła decyduje Organizator na podstawie ilość sklepów biorących udział w głosowaniu w danej kategorii. a) w każdym głosowaniu jest podana orientacyjna ilość Godeł, która zostanie przyznana. b) w przypadku znaczonej dysproporcji Organizator może zmniejszyć  ilość przyznanych Godeł.
 5. Pod ocenę konsumentów poddane są sklepy internetowe ogólnodostępne na rynku.
 6. Na stronie www.NagrodaKonsumenta.pl w zakładce “Strefa Głosowania” opublikowane są  kategorie, w których będą przeprowadzone głosowania.
 7. Organizator przyjmuje zgłoszenie na każdym etapie głosowania pod adresem biuro@nagrodakonsumenta.pl.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia sklepu internetowego do serwisu Sklep.Online.
 9. Organizator nie pobiera dodatkowych opłat za przeprowadzenie głosowania.
Publikacja wyników głosowania
 1. Po zakończonym głosowaniu  na stronie www.NagrodaKonsumenta.pl w zakładce “Nagrodzeni” zostają umieszczone sklepy internetowe, które zostały wyróżnione Godłem.
 2. Najlepsze sklepy internetowe zostają umieszczone w Rankingu na stronach: a) Sklep.Online w katalogu sklepów zakładce „Sklepy wyróżnione przez konsumentów” b) NajlepszeSklepyInternetowe.pl c) RankingSklepowInternetowych.pl
Prawo do wykorzystania znaku
 1. Zasady i prawo do wykorzystywania Licencji (użytkowania logotypu “Nagroda Konsumenta”) zostaną przedstawione jedynie zwycięzcom wyłonionych poprzez głosowanie konsumentów
 2. Jakiekolwiek graficzne wykorzystywanie logotypu bez uzyskanej LICENCJI lub zgody Organizatora skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty na rzecz Organizatora w kwocie PLN 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych).
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od 01 grudnia 2020 roku i znajduje się na stronie Organizatora www.Sklep.Online
 2. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje i podejmuje Organizator.
 3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące głosowania można kierować na adres e-mail: biuro@nagrodakonsumenta.pl
 4. Wszelkie spory dotyczące przebiegu głosowania oraz innych kwestii z nimi związanych, w tym w szczególności dotyczące wykorzystania Godła „Nagroda Konsumenta”, rozstrzygane będą przez Organizatora.
KONTAKT Centrum Certyfikacji Produktów i Usług
 1. Kościuszki 63, 41-500 Chorzów
NIP: 627-185-47-63 biuro@nagrodakonsumenta.pl www.Nagrodakonsumenta.pl