Weryfikacja srzedawcy

Kto może sprzedawać w Platformie Handlowej Sklep.Online?
W Platformie Handlowej Sklep.Online sprzedawać mogą wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji i podpiszą umowę.
Sklep.Online to Platforma Handlowa, która umożliwia sprzedaż produktów w 19 kategoriach.
Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo kupujących, dlatego poddajemy szczegółowej weryfikacji Sprzedawców.

Co należy zrobić aby zarejestrować swój sklep?
1. Przesłać email na adres: biuro@sklep.online z chęcią przystąpienia do Platformy Handlowej Sklep.Online.
2. Otrzymany od nas Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i odesłać na adres: biuro@sklep.online.
3. Weryfikacja następuje po przesłaniu formularza zgłoszeniowego.
4. Administrator Sklep.Online sprawdza firmę pod względem poprawności danych w formularzu zgłoszeniowym
    na podstawie CEIDG lub KRS.
5. Administrator po pozytywnej weryfikacji przesyła umowę dotyczącą współpracy pomiędzy Sprzedawcą
    a Administratorem.
6. Po otrzymaniu podpisanej Umowy Administrator udostępnia Panel Sprzedawcy.