Reklamacje i zwroty

Sprzedawca ma obowiązek w swojej ofercie poinformować o Reklamacjach, zwrotach oraz prawie odstąpienia od umowy.
Kupujący przed dokonaniem zakupów ma obowiązek zapoznać się z powyższymi informacjami zamieszczonymi w ofertach  
przez Sprzedawcę.
Zgodnie z prawem polskim Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionej rzeczy przez internet w okresie 14 dni od odebrania zakupionego towaru.
Kupujący ma prawo od odstąpienia od umowy bez podania przyczyn według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
Należy pamiętać, że zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania.