Ilość: szt.
Opis
mBank BRE Visa karta prepaid USD na okaziciela
Card is not signed.
Accepted in casinos-online
Perfect for eBay.com, AliExpress.com shopping
Card Number, CCV, PIN, without IBAN
Check online balance and withdraws on ATM
Valid: 02/2018
Udostępnij:

Informacje o sprzedawcy

Gwarancja
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta

Reklamacja

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamację dotyczącej zawartej Umowy pod adresem email: mikolaj211@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: Dane kupującego-imię i nazwisko, adres, adres e-mail, oraz datę i numer zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji. Opis i uzasadnienie przedmiotu reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Kupującego. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odstąpienie od umowy
Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: mikolaj211@gmail.com
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej jednak nie jest to obowiązkowe. Przesyłkę należy nadać na adres.:
Mikolaj-Shop Sp. z o.o.
Mikołaj Kurowicki
ul. Żelazna 99/13
01-017 Warszawa


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] przesłać potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kupujący  ponosi odpowiedzialność jeżeli rzecz zwracana przez Kupującego nosi ślady korzystania z niej w sposób inny niż niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tej rzeczy i w związku z tym nastąpiło zmniejszenie jej wartości.
Zwroty
Wszystkie zwroty dotyczące reklamacji lub odstąpienia od umowy  dokonujemy na adres: 

Mikolaj Shop Sp. z o.o.
Mikołaj Kurowicki
ul. Żelazna 99/13
01-017 Warszawa